დამსაქმებელთა გამოკითხვა

გამოკითხვის მიზანია ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა დამსაქმებელთა მოთხოვნების (გამოკითხვის მეშვეობით) გათვალისწინებით. გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.

პატივისცემით, ბსმა-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


მიუთითეთ საგანმანათლებლო პროგრამა ამწის ოპერირება - პროფესიული განათლებაგემის ელექტრომექანიკაგემის მექანიკაგემის საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია - პროფესიული განათლებაგემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია - პროფესიული განათლებათევზსაჭერი გემის ნავიგაცია - პროფესიული განათლებალოჯისტიკა და ექსპედირება - მაგისტრატურანავსადგურის მენეჯმენტიპორტების ლოგისტიკის მენეჯმენტი - პროფესიული განათლებასაერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი - მაგისტრატურასაზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკასაზღვაო ნავიგაციასატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის ოპერირება - პროფესიული განათლებატურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტიშედუღება - პროფესიული განათლება